الرئيسية / كلمة دلائلية cigno | Foto in liguria
Crea sito

    Foto liguria.org

Mare..quando si parla della Liguria la prima cosa che viene in mente di questa fantastica terra' e' sicuramente il Mare.Foto in liguria e' pero' un sito amatoriale con immagini non solo a sfondo marino,ma vuole essere,in umilta',un semplice diario di viaggio dove la Liguria è ripresa non solo con l'occhio dell'appassionato fografo ma con lo sguardo di chi è innamorato della propria terra. La fortuna del Golfo del Tigullio e' quindi una ottima base di partenza per ogni nostro reportage di immagini.

  • طريقة العرض:
  • عرض الشرائح
  • عرض التقويم حسب تاريخ الصورة المضافة
  • عرض التقويم حسب الألبومات
  • شارك اصدقائك على الفيس بوك بهذا

الرئيسية / كلمة دلائلية cignox [1]